Manga Dragon Ball Super sẽ phải dừng phát hành ngắn hạn!

Rate this post

Trong số thứ 10 của tạp chí V-Jump do nhà xuất bản Shueisha phát hành, đã xác nhận bộ manga Dragon Ball Super của Akira Toriyama và Toyotaro sẽ tạm dừng trong một thời gian ngắn, bắt đầu từ số 11 của tạp chí tiêu chuẩn được cho arc tiếp theo của manga.

Mặc dù được thông báo là tạm ngừng nhưng trừ thông tin “ngắn hạn” ra, thời gian trở lại của manga vẫn chưa được xác định.

Chương thứ 87 của bộ truyện tranh Dragon Ball Super đã được phát hành trong số thứ 10 vào ngày 19 tháng 8 năm 2022, sau khi kết thúc arc Granolah the Survivor.

Anime: https://vuighe.net/dragon-ball-super

Manga: https://truyentranh1.com/dragon-ball-super

Khang Dora

Gửi lời thú nhận của bạn tại: https://forms.gle/n2ChMhhVSQ1AgTmB6

Bạn đang đọc Manga Dragon Ball Super sẽ phải dừng phát hành ngắn hạn !,
tin tức Manga Dragon Ball Super sẽ phải dừng phát hành ngắn hạn! on tinanime.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*