UBKT then chốt về sai phạm của Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020

Rate this post

Theo báo cáo của Ban Kiểm tra (UBKT), từ ngày 2 – 4.3, UBKT họp kỳ họp 12 để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu phạm vi đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020.

Kỳ họp 12 của Ban Kiểm tra.

UBKT kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân phạm vi của Đảng, Pháp luật của Nhà nước quản lý, sử dụng đất, thực hiện một số dự án; Một số bộ, tiểu viện, trong đó có cả lãnh đạo của tỉnh được khởi tạo, bắt tạm giam.

Theo UBKT ngân sách, những ghi nhận trên gây hậu quả rất nặng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp, chính quyền địa phương method, to the must view, process of process.

UBKT cũng nâng cấp, liên quan đến phạm vi trách nhiệm của Ban Cán sự Đảng và một số Bộ phận, Lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, cần được xem xét. xử lý trách nhiệm.

N

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Bí thư Thành ủy Thái Nguyên

Cũng tại kỳ họp, sau khi xem xét đề nghị của Tỉnh ủy Thái Nguyên, UBKT đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với ông Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), do of the nguyên tắc của Đảng, phạm vi quy định về những điều hành viên không được làm; phạm vi định nghĩa của luật pháp trong tài chính quản lý, đầu tư dự án quản lý.

UBKT cũng xem xét kết quả kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình và Đắk Nông.

UBKT nhận thấy, bên cạnh một số điểm ưu tiên, các tổ chức trên còn có một số điểm khuyết, điểm khuyết trong công việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật.

UBKT yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình, Đắk Nông phát huy điểm ưu tiên, đồng thời kiểm tra điểm, rút ​​kinh nghiệm, sớm khắc phục, sửa chữa các phạm vi , the timeout, point for only.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*